สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง450,809.28377,225.0016.3 %5.016,254.2311,206.9031.1 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,894.2111,457.0017.5 %5.04,310.471,767.9559.0 %5.0
รวม 464,704 388,682 16.36 % 20,565 12,975 36.91 %