สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท243,284.63196,721.0019.1 %5.09,237.992,708.8870.7 %5.0
รวม 243,285 196,721 19.14 % 9,238 2,709 70.68 %