สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์433,732.19216,530.0050.1 %5.06,477.14430.0093.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย249,643.27235,000.005.9 %2.51,313.411,144.9112.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา5,826.632,252.0061.3 %5.018.6938.00-103.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย255,883.02196,000.0023.4 %5.01,642.20253.8084.5 %5.0
สำนักข่าว16,300.7743,000.00-163.8 %0.05,537.48405.7592.7 %5.0
รวม 961,386 692,782 27.94 % 14,989 2,272 84.84 %