สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ193,305.23141,826.0626.6 %5.07,315.091,259.7582.8 %5.0
รวม 193,305 141,826 26.63 % 7,315 1,260 82.78 %