สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 225,047.00135,872.0039.6 %5.010,332.322,852.4972.4 %5.0
รวม 225,047 135,872 39.63 % 10,332 2,852 72.39 %