สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม138,214.1762,571.4254.7 %5.05,986.26308.4594.8 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี65,958.0444,083.7033.2 %5.01,468.06300.2079.6 %5.0
รวม 204,172 106,655 47.76 % 7,454 609 91.83 %