สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 120,533.5491,885.0023.8 %5.05,992.51749.2287.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,294.603,906.8426.2 %5.02,488.921,777.2928.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)5,663.663,763.3533.6 %5.02,511.3481.7096.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)8,057.756,219.3522.8 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี4,405.303,753.4514.8 %5.02,244.672,161.253.7 %1.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,013.834,643.007.4 %3.51,800.59981.7945.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,391.565,865.768.2 %4.02,245.55275.5087.7 %5.0
รวม 155,360 120,037 22.74 % 19,620 6,597 66.38 %