สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,491.48521.0065.1 %5.049.0852.76-7.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,467.82651.0055.6 %5.082.931.8597.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,474.01294.0080.1 %5.093.9020.8777.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,656.33774.0070.9 %5.065.9537.5943.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,641.80441.0073.1 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,066.91373.0065.0 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,547.731,023.0033.9 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,440.871.0099.9 %5.031.1826.0916.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,066.91528.0050.5 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,416.823,289.39-36.1 %0.052.880.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,200.89346.0089.2 %5.068.0652.9522.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,429.40484.0066.1 %5.050.0975.48-50.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,678.95584.0065.2 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,450.70448.0069.1 %5.034.6357.14-65.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,531.64560.5063.4 %5.038.4577.38-101.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,566.42369.0076.4 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,003.44322.0067.9 %5.038.9254.03-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา972.21834.0014.2 %5.049.452.8594.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,388.671.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,412.064,753.00-97.1 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,322.19591.0055.3 %5.048.7475.50-54.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,741.80536.0069.2 %5.055.7676.63-37.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,444.63435.0069.9 %5.069.2845.5534.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,515.75129.0091.5 %5.053.720.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,420.27632.0055.5 %5.053.870.9098.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.054.3018.5565.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,483.58236.0084.1 %5.046.1471.44-54.8 %0.0
รวม 41,833 19,156 54.21 % 1,379 833 39.58 %