สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ135,103.7072,000.0046.7 %5.07,821.61285.0096.4 %5.0
รวม 135,104 72,000 46.71 % 7,822 285 96.36 %