สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน88,779.7848,073.9345.9 %5.04,885.67122.6097.5 %5.0
รวม 88,780 48,074 45.85 % 4,886 123 97.49 %