สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ83,949.3635,700.0057.5 %5.05,360.92144.4897.3 %5.0
รวม 83,949 35,700 57.47 % 5,361 144 97.30 %