สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน91,241.6331,932.0065.0 %5.05,292.14588.1688.9 %5.0
รวม 91,242 31,932 65.00 % 5,292 588 88.89 %