สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์164,482.7890,710.4044.9 %5.05,511.00889.5583.9 %5.0
รวม 164,483 90,710 44.85 % 5,511 890 83.86 %