สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ185,772.83144,617.3022.2 %5.07,737.19752.9090.3 %5.0
รวม 185,773 144,617 22.15 % 7,737 753 90.27 %