สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน161,275.84136,373.5315.4 %5.06,874.234,062.7540.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,184.025,469.3546.3 %5.02,933.09102.5096.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,134.274,878.0031.6 %5.0811.19208.1774.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,837.532,959.80-4.3 %0.0987.34118.6088.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,438.953,767.0041.5 %5.01,528.21241.6284.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,703.84329.0087.8 %5.0681.63212.6568.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,311.05603.0073.9 %5.0516.17190.1063.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,189.87730.0066.7 %5.0456.82102.6577.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,258.68345.0084.7 %5.0362.46461.60-27.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,983.141,113.0062.7 %5.0641.6348.9292.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,237.71540.0075.9 %5.0366.46157.7057.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,168.15696.0067.9 %5.0691.14114.0183.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,177.38286.0086.9 %5.01,112.58995.8710.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,881.38404.0078.5 %5.0615.71425.3030.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,322.53372.0084.0 %5.0699.56200.4771.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,296.49229.0090.0 %5.0591.63222.2262.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,124.26570.0073.2 %5.0707.0573.3389.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,186.05624.3071.4 %5.0751.67173.3076.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,903.26269.0085.9 %5.0738.45190.0074.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,049.23338.0083.5 %5.0692.3241.4794.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,189.26842.1061.5 %5.0861.98365.4457.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,791.41328.0088.2 %5.01,008.07320.0668.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,050.49174.5091.5 %5.0606.12233.3361.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,265.40256.8088.7 %5.0512.8947.6790.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,598.39921.0064.6 %5.0685.78255.5562.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,590.47848.0067.3 %5.0589.20157.7073.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,618.00997.2061.9 %5.0523.35166.0068.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,813.95446.0084.2 %5.0618.22158.1774.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,105.94183.0091.3 %5.0844.0598.1488.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,134.291,526.8875.1 %5.0416.90382.448.3 %4.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,667.59933.0065.0 %5.0453.9062.5286.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,475.35683.0072.4 %5.0596.45621.30-4.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย1,870.82880.0053.0 %5.0757.881,089.65-43.8 %0.0
รวม 256,835 169,915 33.84 % 31,234 12,301 60.62 %