สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 128,814.2882,659.8035.8 %5.05,607.93469.8891.6 %5.0
รวม 128,814 82,660 35.83 % 5,608 470 91.62 %