สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า198,805.45167,095.4416.0 %5.06,805.44701.3089.7 %5.0
รวม 198,805 167,095 15.95 % 6,805 701 89.70 %