สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ187,379.30169,706.529.4 %4.56,614.72290.2795.6 %5.0
รวม 187,379 169,707 9.43 % 6,615 290 95.61 %