สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 472,767.69447,020.005.4 %2.512,333.396,580.8046.6 %5.0
รวม 472,768 447,020 5.45 % 12,333 6,581 46.64 %