สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 198,018.67148,334.2325.1 %5.07,011.803,997.8643.0 %5.0
รวม 198,019 148,334 25.09 % 7,012 3,998 42.98 %