สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม516,009.94390,695.5024.3 %5.026,863.011,155.3095.7 %5.0
รวม 516,010 390,696 24.29 % 26,863 1,155 95.70 %