สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 810,586.9432,503.0096.0 %5.06,692.881,519.7577.3 %5.0
รวม 810,587 32,503 95.99 % 6,693 1,520 77.29 %