สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 88,808.1631,971.3164.0 %5.05,589.17475.8091.5 %5.0
รวม 88,808 31,971 64.00 % 5,589 476 91.49 %