สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 243,482.27113,000.0053.6 %5.08,099.882,196.2972.9 %5.0
รวม 243,482 113,000 53.59 % 8,100 2,196 72.88 %