สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 130,472.13101,281.0022.4 %5.06,327.06801.0287.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 20,050.4914,161.0029.4 %5.0517.38392.3024.2 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 189,857.13147,261.0022.4 %5.0537.35213.0960.3 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 94,333.75115,610.00-22.6 %0.01,727.751,062.4938.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง157,042.946,634.0095.8 %5.02,205.44485.0578.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง106,284.4184,049.0020.9 %5.01,878.29320.8782.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม159,326.27332,591.00-108.7 %0.02,253.58675.7570.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร112,603.50106,686.005.3 %2.52,719.162,741.18-0.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี83,661.4769,041.0017.5 %5.01,126.28396.6164.8 %5.0
รวม 1,053,632 977,314 7.24 % 19,292 7,088 63.26 %