สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 414,113.00215,030.0048.1 %5.08,909.695,846.5234.4 %5.0
รวม 414,113 215,030 48.07 % 8,910 5,847 34.38 %