สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 87,690.0130,135.3765.6 %5.04,879.42294.6494.0 %5.0
รวม 87,690 30,135 65.63 % 4,879 295 93.96 %