สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 46,330.3743,226.696.7 %3.05,829.922,688.0653.9 %5.0
รวม 46,330 43,227 6.70 % 5,830 2,688 53.89 %