สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน181,809.31148,621.0018.3 %5.06,114.45585.0090.4 %5.0
รวม 181,809 148,621 18.25 % 6,114 585 90.43 %