สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน232,440.78227,273.092.2 %1.08,018.591,937.5375.8 %5.0
รวม 232,441 227,273 2.22 % 8,019 1,938 75.84 %