สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน256,071.8487,653.0065.8 %5.06,236.39228.0096.3 %5.0
รวม 256,072 87,653 65.77 % 6,236 228 96.34 %