สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)778,816.00338,664.0056.5 %5.014,872.242,617.5682.4 %5.0
รวม 778,816 338,664 56.52 % 14,872 2,618 82.40 %