สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม306,699.88154,000.0049.8 %5.06,111.321,206.5080.3 %5.0
รวม 306,700 154,000 49.79 % 6,111 1,207 80.26 %