สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 81,416.6927,440.0066.3 %5.05,038.88522.5089.6 %5.0
รวม 81,417 27,440 66.30 % 5,039 523 89.63 %