สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 97,872.78108,774.00-11.1 %0.05,035.75742.5085.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,187.971,528.0081.3 %5.0487.18100.1779.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,464.65141.0097.4 %5.087.571.0098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก11,997.258,018.0033.2 %5.0526.69111.5978.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,388.284,490.0046.5 %5.0952.3019.2598.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น12,956.672,947.8977.2 %5.0449.072.8599.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,673.312,313.2885.2 %5.0616.94112.2281.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา16,547.575,388.0467.4 %5.0656.18255.1361.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,359.531,254.3983.0 %5.0294.1459.8579.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,392.502,480.0073.6 %5.0582.3724.1895.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,714.996,313.0054.0 %5.02,298.4825.7398.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,062.081,255.0084.4 %5.01,172.6139.3496.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,405.846,994.0547.8 %5.0462.1744.0590.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,344.693,810.0063.2 %5.0827.060.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,555.281,431.8187.6 %5.0977.4437.6696.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,313.923,100.6057.6 %5.01,239.53133.0089.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง15,799.386,008.9962.0 %5.01,433.30135.8490.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,847.822,019.6077.2 %5.0256.1838.3585.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,845.5781,347.00-114.9 %0.01,524.1357.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี26,689.518,449.3568.3 %5.0965.37458.6952.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์7,786.841,153.0085.2 %5.0272.4333.1187.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช6,220.451.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,848.623,564.0059.7 %5.0561.4174.5786.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย13,828.652,973.3278.5 %5.0686.25104.5084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,037.39603.0088.0 %5.092.7169.1925.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,198.444,860.0047.2 %5.01,987.75114.9094.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี64,444.802,506.0096.1 %5.02,863.7057.0098.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง12,998.685,748.0055.8 %5.02,945.41129.5095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,429.732,325.0075.3 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,092.281,729.3685.7 %5.0393.2476.3380.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,067.042,571.0163.6 %5.0118.08142.60-20.8 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์16,279.2410,593.0034.9 %5.02,615.74113.4595.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี9,205.956,786.0026.3 %5.0252.7435.0886.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,562.422,997.0468.7 %5.01,243.31214.4982.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย7,847.772,792.2564.4 %5.0428.3736.9891.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,716.9818,575.00-18.2 %0.028,757.1757.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,465.02460.0093.8 %5.0284.0466.2776.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี8,898.742,235.0074.9 %5.0477.34114.0076.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,102.267,822.0335.4 %5.0809.44141.0082.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,128.753,232.2068.1 %5.0869.30132.0084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,277.78855.1789.7 %5.0196.8057.2670.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,387.3617,368.82-85.0 %0.0563.3178.8586.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,297.194,260.0032.4 %5.0455.200.9599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,059.616,704.04-10.6 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,540.381,714.0073.8 %5.0683.175.4399.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,520.511,009.0084.5 %5.05,358.9957.8998.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,945.8616,647.00-236.6 %0.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,448.5845,360.00-175.8 %0.0696.44135.0080.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,636.642,461.0546.9 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,330.975,346.0035.8 %5.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,517.302,292.0064.8 %5.0738.3731.3595.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,388.061,560.0078.9 %5.01,152.5275.3293.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,576.65933.1183.3 %5.0305.0033.3189.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,943.161,296.6578.2 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,043.631,596.0047.6 %5.056,568.242.68100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,049.032,000.0066.9 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,484.821,071.2456.9 %5.018,648.8190.0999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,222.152,500.0040.8 %5.04,144.42108.3097.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,954.083,579.00-83.2 %0.017,096.710.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,055.492,917.00-41.9 %0.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,160.071,920.0011.1 %5.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,498.781,854.3666.3 %5.0334.650.9599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,754.582,405.57-37.1 %0.034,556.3938.6999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,428.905,709.0023.2 %5.01,252.4476.3493.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,427.885,752.00-136.9 %0.023,427.9475.2499.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,290.406,274.95-90.7 %0.0595.7836.7693.8 %5.0
รวม 746,820 486,976 34.79 % 279,119 5,034 98.20 %