สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม213,045.4832,000.0085.0 %5.015,447.55364.0097.6 %5.0
รวม 213,045 32,000 84.98 % 15,448 364 97.64 %