สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 111,628.85198.0099.8 %5.04,938.82702.7185.8 %5.0
รวม 111,629 198 99.82 % 4,939 703 85.77 %