สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ116,665.25119,000.00-2.0 %0.06,130.08167.7197.3 %5.0
รวม 116,665 119,000 -2.00 % 6,130 168 97.26 %