สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ171,694.94249,105.00-45.1 %0.08,643.92331.9296.2 %5.0
รวม 171,695 249,105 -45.09 % 8,644 332 96.16 %