สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา81,357.7036,000.0055.8 %5.05,276.5094.3498.2 %5.0
รวม 81,358 36,000 55.75 % 5,277 94 98.21 %