สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา70,742.76105,947.00-49.8 %0.06,524.04920.7485.9 %5.0
รวม 70,743 105,947 -49.76 % 6,524 921 85.89 %