สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม289,636.38233,313.0019.4 %5.09,991.524,194.6858.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)207,641.4847,819.0077.0 %5.06,464.648,481.64-31.2 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)244,221.30298,217.00-22.1 %0.09,081.664,722.4148.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)128,758.3622,496.0082.5 %5.05,661.08555.4990.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)88,929.6123,736.0073.3 %5.05,423.461,441.4073.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)663,319.6328,889.0095.6 %5.06,345.824,898.0322.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)85,963.567,942.0090.8 %5.05,435.96351.3093.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)110,751.9120,153.4581.8 %5.06,241.261,143.0081.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)83,801.5210,599.0087.4 %5.04,748.10179.5296.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)225,033.23222,540.951.1 %0.56,467.024,975.1523.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)100,455.0428,437.0071.7 %5.05,364.051,279.1576.2 %5.0
รวม 2,228,512 944,142 57.63 % 71,225 32,222 54.76 %