สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,177,412.802,949,264.007.2 %3.571,987.0655,355.7023.1 %5.0
รวม 3,177,413 2,949,264 7.18 % 71,987 55,356 23.10 %