สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข982,763.94466,720.0052.5 %5.08,737.724,837.6244.6 %5.0
รวม 982,764 466,720 52.51 % 8,738 4,838 44.64 %