สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ200,437.84149,262.6325.5 %5.010,594.965,310.8749.9 %5.0
รวม 200,438 149,263 25.53 % 10,595 5,311 49.87 %