สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 217,882.56175,979.5019.2 %5.06,908.62889.7187.1 %5.0
รวม 217,883 175,980 19.23 % 6,909 890 87.12 %