สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 217,038.05130,000.0040.1 %5.08,268.72672.7091.9 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง59,027.7534,000.0042.4 %5.0402.16333.3217.1 %5.0
รวม 276,066 164,000 40.59 % 8,671 1,006 88.40 %