สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม167,906.8883,291.0050.4 %5.05,645.45330.6394.1 %5.0
รวม 167,907 83,291 50.39 % 5,645 331 94.14 %