สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 128,854.3297,794.0024.1 %5.07,118.11701.2590.1 %5.0
รวม 128,854 97,794 24.10 % 7,118 701 90.15 %