สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 87,150.7497,000.00-11.3 %0.05,839.3085.8098.5 %5.0
รวม 87,151 97,000 -11.30 % 5,839 86 98.53 %